Khi học đàn ukulele thì việc đầu tiên là bạn phải học nhạc lý cơ bản, trong nhạc lý cơ bản quan trọng nhất đó là chính là hợp âm. Khi học được hợp âm bạn sẽ đánh được tất cả các bài nhạc. Chính vì thế hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu 10 hợp âm cơ bản ukulele và hướng dẫn cách bấm hợp âm ukulele cho các bạn đọc có thể nắm bắt và thực hành một cách dễ dàng.

Khi học đàn ukulele thì việc đầu tiên là bạn phải học nhạc lý cơ bản, trong nhạc lý cơ bản quan trọng nhất đó là chính là hợp âm. Khi học được hợp âm bạn sẽ đánh được tất cả các bài nhạc.

Chính vì thế hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu 10 hợp âm cơ bản ukulele và hướng dẫn cách bấm hợp âm ukulele cho các bạn đọc có thể nắm bắt và thực hành một cách dễ dàng.

HỢP ÂM LÀ GÌ?

Hợp âm cơ bản ukulele là một tổ hợp các nốt nhạc mà ít nhất trong đó phải là 3 nốt nhạc được vang lên trong cùng một thời điểm. Hợp âm bao gồm 2 hợp âm chính là  hợp âm trưởng và hợp âm thứ hợp âm thứ.

Hợp âm trưởng mang tính chất vui tươi trẻ, hợp âm thứ mang tính chất trầm buồn. Ngoài 2 hợp âm chính ukulele ra còn những hợp âm khác như hợp âm 7, hợp âm major,…

Hợp âm trưởng được kí hiệu bằng những chữ cái in hoa: Đồ – Rê – Mi – Fa – Sol -La -Si tương ứng với các kí tự: C D E F G A B đọc là đô trưởng, rê trưởng, mi trưởng, fa trưởng, sol trưởng, la trưởng và si trưởng.

Hợp âm thứ được kí hiệu bằng những chữ cái in hoa và có một chữ “m” nhỏ kế bên: Cm Dm Em Fm Gm Am Bm đọc là đô thứ, rê thứ, mi thứ, fa thứ, sol thứ, la thứ và si thứ.

Học hợp âm rất quan trọng, sau khi bạn đã học và luyện tập nhuần nhuyễn các hợp âm này bạn sẽ đánh được những bài nhạc cơ bản và phát triển hơn khả năng cảm âm của bản thân rất nhiều đấy

10 HỢP ÂM CƠ BẢN UKULELE VÀ CÁCH BẤM HỢP ÂM UKULELE

1/ Hợp âm Đô Trưởng

Cách bấm hợp âm Đô trưởng (C): bạn sẽ dùng ngón áp út bấm lên đây thứ 1 ở ngăn phím thứ 3 trên cần đàn.

2/ Hợp âm Rê Trưởng

Cách bấm hợp âm Rê trưởng (D): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 4, ngón giữa ở dây thứ 2 và ngón áp út ở dây thứ 3. Cả 3 đều bấm ở ngăn số 2.

3/ Hợp âm Fa Trưởng

Cách bấm hợp âm Fa trưởng( F): dùng ngón trỏ bấm  dây 2 ngăn 1, ngón giữa bấm dây 4 ngăn 2

4/ Hợp âm Sol Trưởng

Cách bấm hợp âm Sol trưởng (G) : dùng ngón giữa dây 1 ngăn 2, ngón áp út dây 2 ngăn 3, ngón trỏ dây 3 ngăn 2

5/ Hợp âm Si Trưởng

Cách bấm hợp âm Si trưởng (B): ngón trỏ chặn 4 dây ngăn 1, ngón giữa ngăn 3 dây 3, ngón áp út ngăn 4 dây 4

6/ Hợp âm Đô thứ

Cách bấm hợp âm Đô thứ (Cm): bạn sẽ dùng ngón trỏ đè 3 dây 1,2,3 ở ngăn thứ 3

7/ Hợp âm Rê thứ

Cách bấm hợp âm Rê thứ (Dm): dùng ngón trỏ bấm vào dây 1 ngăn 2, ngón giữa ở dây 4 ngăn 2 và ngón áp út ở dây  3 ngăn 2.

8/ Hợp âm Sol thứ

Cách bấm hợp âm Sol thứ (Gm): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 1, ngón giữa ở dây thứ 3 ngăn 2 và ngón áp út ở dây thứ 2 ngăn 3.

9/ Hợp âm La thứ

Cách bấm hợp âm La thứ (Am): ngón trỏ dây 4 ngăn 2.

10/ Hợp âm Si thứ

Cách bấm hợp âm Si thứ (Bm): ngón trỏ chặn 4 dây ngăn 2, ngón áp út bấm dây 4 ngăn 4.

Vậy là tôi đã giới thiệu và hướng dẫn cách đánh 10 âm hợp ukulele cơ bản thường xuyên được sử dụng. Chúc các bạn thành công.

 

SHARE