Khongquantam là thuật ngữ biểu hiện sự bất cần, yolo với những điều diễn ra trong cột sống.

Khongquantam không nghĩa là khongquantam mà là khongquantam. (thietlaxam)

Chúng ta khongquantam đến những thứ khongnenquantam.

Chúng ta nên khongquantam đến những thứ khongcanthiet khiến chúng ta mệt mỏi.

Thay vào đó hãy coquantam đến những thứ có lợi cho cuộc sống chúng ta hơn.

Xin cảm ơn.

 

 

SHARE