Xử lý tình trạng web bị phạt mất index, các chủ web cần thực hiện 9 bước chuyên sâu dưới đây:

Bước 1: Kiểm tra website của bạn có bị spam link hay không? (dùng ahref và console)

Bước 2: Kiểm tra file robots.txt có chặn không? (Dùng Seoquake, hosting)

Bước 3: Xoá sitemap cũ đồng thời thiết lập lại sitemap mới

Bước 4: Tiến hành submit lại sitemap mới và submit lại website

Bước 5: Khắc phục Audit lại content và link nội bộ, đồng thời submit lại những link mà bạn đã sửa

Bước 6: Việt content mới với thông tin hữu ích, hướng tới người dùng (ưu tiên từ khoá traffic cao và từ khoá bóng ma) tuyệt đối không coppy.

Bước 7: Làm Entity cho website tranh thủ submit index cho nó luôn.

Bước 8: Nhúng video vào bài viết mất index và chia sẻ lên các trang mạng xã hội để submit lại.

Bước 9: Ngồi rung đùi đợi thành quả

SHARE