Một scandal nói có 1 anh ca sĩ nào đó dớt người ta có chửa xong rồi mỗi tháng gửi cho ai cô gái 5 triệu để lo cho con, không biết với 5 triệu này cô gái ấy sẽ mua sữa hay là mua tả ta? Mua tả hay mua sữa thì có trời biết đất biết cô ấy biết thôi, qua đây cũng chế vài câu ca dao đang nổi đình nổi đám trên mạng.

Nghèo cho sạch Jack cho 5 triệu

Có công mài sắt có ngày Jackk cho 5 triệu

Không thầy đố jack cho 5 triệu

Có chí thì jack cho 5 triệu

Có lửa mới có jack cho 5 triệu

Lửa gần rơm lâu ngày jack cho 5 triệu

Cháy nhà mới ra mặt jack cho 5 triệu

Chưa hết rên đã quên jack cho 5 triệu

Sau 4 giờ chiều jack cho 5 triệu

Đi với bụt mặc áo cà sa đi với Jack cho 5 triệu

Đoàn kết thì sống chia rẽ jack cho 5 triệu

Đói ăn rau, đau Jack cho 5 triệu

Uống nước nhớ jack cho 5 triệu

Ăn quả nhớ Jack cho 5 triệu

Đi đêm lắm có ngày Jack cho 5 triệu

Kẻ cắp gặp jack cho 5 triệu

Khôn nhà dại jack cho 5 triệu

Làm ơn mắc jack cho 5 triệu

Muốn ăn phải lăn vào jack cho 5 triệu

Học học nữa học jack cho 5 triệu

Con hơn cha là nhà có jack cho 5 triệu

Gần mực thì đen gần đèn jack cho 5 triệu

Cá không ăn muối cá ương con chửi cha mẹ jack thu 5 triệu

Đi một ngày đàng jack cho 5 triệu

Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như jack cho 5 triệu

 

 

SHARE