Cười cùng Trung với câu chuyện cười từ bỏ S.e.x đời hết xui
SỐ EM XUI! Ai ai cũng bảo vậy!
Xui đủ đường!
Cứ ngỡ là thuận lợi ai ngờ lại là xui!
Xui một cách vô duyên chưng hửng.
Xui một lần để biết mình xui
Số em xui viết tắt là SEX
Chắc phải từ bỏ đam mê thầm kín mới mong thoát kiếp số em xui!
Từ bỏ Số Em Xui từ bỏ những thước phim thấm đượm tình người! Những thước phim xúc động kể về những người nông dân nghèo không có quần áo mặc.
Họ phải đi cày đi bừa trên những thửa ruộng chật hẹp để mưu sinh qua ngày mà không một lời oán than!
Họ bền bỉ lắm, dẻo dai lắm! nhưng mà ta cũng phải từ bỏ thôi!
Từ bỏ!
SHARE