TU CHỮ NHẪN !
Có hai người đàn ông đi chung trên một con đường. Lúc dừng nghỉ dưới gốc cây, một người đàn ông cất tiếng hỏi người đàn ông kia :
– Xin lỗi, ông cho tôi hỏi tên ông là gì ạ ?
Người đàn ông kia trả lời :
– Tên tôi là Bách Nhẫn.
Người đàn ông này nghe xong thì ngẫm nghĩ: để xem có đúng tên ông ta như vậy không?
Hai người đàn ông lại lên đường. Đi được mấy bước, người đàn ông này lại hỏi ông kia:
– Tên ông là gì vậy nhỉ?
Người đàn ông kia trả lời:
– Tên tôi là Bách Nhẫn.
Đi được một đoạn người đàn ông này lại chạy theo hỏi :
– Ơ ông tên là gì ấy nhỉ, tôi quên mất rồi.
Người đàn ông kia lại trả lời :
– Tên tôi là Bách Nhẫn.
Hai người đàn ông lại tiếp tục đi. Người đàn ông này lại hỏi:
– Dạo này tôi hay quên quá! Tên ông là gì ấy nhỉ?
Người đàn ông kia cáu lên :
– Ông hỏi gì hỏi lắm thế? Tên tôi là Bách Nhẫn. Ông để cho tôi yên.
Lúc này người đàn ông này mới nói :
– Ông không phải tên Bách Nhẫn. Bởi vì tôi mới hỏi ông có bốn lần mà ông đã cáu rồi thì sao mà Bách Nhẫn được.
Ông Bách Nhẫn lúc này mới ngộ ra và từ đó quyết chí tu chữ Nhẫn.

SHARE