Giá vàng SJC

Giá vàng SJC Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.800 56.420
HCM 55.800 56.420
Đà Nẵng 55.800 56.420
Cập nhập 1/16/2021 4:39:00 PM

Giá vàng AJC

Giá vàng AJC Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.050 56.450
HCM 56.050 56.450
Đà Nẵng 56.050 56.450
Cập nhập 11/6/2020 1:19:00 PM

Giá vàng DOJI

Giá vàng DOJI Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.750 56.300
HCM 55.750 56.300
Đà Nẵng 55.750 56.300
Cập nhập 1/16/2021 4:40:00 PM

Giá vàng PNJ

Giá vàng PNJ Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.750 56.400
HCM 55.750 56.400
Đà Nẵng 55.750 56.400
Cập nhập 1/16/2021 4:39:00 PM

Giá vàng BTMC

Giá vàng BTMC Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.520 56.220
HCM 55.520 56.220
Đà Nẵng 55.520 56.220
Cập nhập 1/4/2021 11:50:00 PM

Giá vàng SBJ

Giá vàng SBJ Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.380 54.580
HCM 54.380 54.580
Đà Nẵng 54.380 54.580
Cập nhập 12/2/2020 11:55:00 PM
SHARE