Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật giá 2012

Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu là những hàng hóa, dịch vụ không thể thiếu cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, an ninh, bao gồm: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông; sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người và quốc phòng, an ninh.

hang hoa thiet yeu la gi
hang hoa thiet yeu la gi

Căn cứ Điều 15 Luật giá 2012 quy định:

Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống.

Bao gồm:

 • + Xăng, dầu thành phẩm;
 • + Điện;
 • + Khí dầu mỏ hóa lỏng;
 • + Phân đạm; phân NPK;
 • + Thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật;
 • + Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm;
 • + Muối ăn;
 • + Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;
 • + Đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện;
 • + Thóc, gạo tẻ thường;
 • + Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

SHARE