Mọi người đều nói thời gian rất quý giá, vậy bạn đã biết một năm có bao nhiêu quý, tuần, ngày, giờ, phút, giây chưa? Con số chắc sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Hãy cùng theo dõi bài viết của khongquantam.com để cùng biết thêm những kiến thức bổ ích nhé!

Một năm có bao nhiêu quý, tuần, ngày, giờ, phút, giây? 1 quý mấy tháng

I. Một năm có bao nhiêu quý

Quý là một danh từ chỉ đại lượng thời gian để chỉ khoảng thời gian bằng ba tháng. Một quý gồm 3 tháng, tính từ tháng một trở đi. Một năm có 12 tháng, lấy 12 tháng/3 = 4 quý, vậy nên một năm có tổng cộng 4 quý, hết quý 4 chính là thời gian kết thúc một năm cũ và bắt đầu một năm mới.

Quý Tháng
Quý 1 Từ Tháng 1 đến Tháng 3
Quý 2 Từ Tháng 4 đến Tháng 6
Quý 3 Từ Tháng 7 đến Tháng 9
Quý 4 Từ Tháng 10 đến Tháng 12

II. Một năm có bao nhiêu tuần

1 năm không nhuận có 365 ngày, 1 tuần có 7 ngày. Do đó, 1 năm không nhuận sẽ có 365 ngày/7 = 52 tuần và dư 1 ngày. Còn đối với năm nhuận sẽ có 52 ngày và dư ra 2 ngày.

Một năm có trọn vẹn 52 tuần

III. Một năm có bao nhiêu ngày

Nếu năm không nhuận thì 1 năm có 365 ngày, còn đối với năm nhuận thì có 366 ngày. Cứ sau 4 năm không nhuận là 1 năm nhuận (năm nhuận là năm tháng thứ 2 có ngày 29).

Một năm có 365 ngày

IV. Một năm có bao nhiêu giờ

1 ngày sẽ có 24h, vậy nên 1 năm không nhuận sẽ có tổng cộng 365 ngày*24 = 8.760 giờ. Đối với năm nhuận, sẽ có thêm 24 giờ nên sẽ có tổng cộng 8.784 giờ.

Một năm có 8.760 giờ

V. Một năm có bao nhiêu phút

Mỗi một giờ sẽ có tổng cộng 60 phút. Vậy nên, mỗi một ngày sẽ có tổng cộng 1440 phút. Nếu năm đó không nhuận sẽ có tổng cộng 365 ngày*1440 giờ = 525.600 phút. Đối với năm nhuận thì sẽ có 527.040 phút.

Một năm có 525.600 phút

VI. Một năm có bao nhiêu giây

Mỗi một phút sẽ có tổng cộng 60 giây. Vậy nên trong một năm không nhuận sẽ có tổng cộng 525.600 phút*60 giây = 31.536.000 giây trôi qua. Còn đối với năm nhuận sẽ có 31.622.400 giây.

Một năm có 31.536.000 giây

Trên đây thông qua bài viết khongquantam.com giải thích một năm có bao nhiêu quý, tuần, ngày, giờ, phút, giây. Nếu thấy bài viết hữu ích bạn hãy chia sẻ với bạn bè cùng biết nhé!

SHARE